عشق ... به شکل پرواز پرنده ست !

1. شاید حدود 30 تا باشند . یعنی هیچوقت نشمردمشان . بیشتر دلم میخواهد به طرز حرکت کردنشان نگاه کنم با آن بک گراند آسمان نیمه ابری که این روزها یک جور قشنگی آبی ست . از همان لحظه ای که در قاب پنجره قرار میگیرند این چند دقیقه ی رویایی شروع میشود . انگار شاهد یک رقص گروهی باشی که اتفاقا رقصنده های خیلی ماهری هم دارد . انقدر که حتی یکیشان هم ناهماهنگ کار نمیکند . گاهی یک جوری نزدیک به هم پرواز میکنند که میگویی الان است که پر و بالشان به هم گیر کند . بعد یکباره پراکنده میشوند و تو فکر میکنی رقص تمام شده . اما چند ثانیه بیشتر طول نمیکشد تا دوباره با یک ترکیب جدید رقص را از سر بگیرند . پرهایشان در هر مسیری که پرواز کنند تغییر رنگ میدهد ! سایه هایشان انقدر شگفت انگیز روی زمین و دیوار خانه ها حرکت میکند که احساس میکنی یک تیم رقص نور حرفه ای آن بالاها کار گذاشته شده .

نمیدانم چقدر طول میکشد که چشمم را با پروازشان در تمامی ابعاد پنجره ی اتاقم به بازی می گیرند و آخر سر روی بام یکی از خانه ها فرود می آیند . ولی من در عرض چند دقیقه از روی زمین کنده می شوم و همین برایم کافیست . همین چند دقیقه که به هیچ چیز فکر نمیکنم و غرق آسمانی میشوم که رقصنده های خوبی را تربیت کرده ... غرق لحظه ای که خدا را عاشقانه دوست دارم !

+ داریوش میخواند : عشق ... به شکل پرواز پرنده ست ! 


/ 4 نظر / 129 بازدید
کوثر

تنها ماندی دختر جان [لبخند]

یه قطره بارون

عشق ... به شکل پرواز پرنده است ... من هم گاهی تماشا می کنمشون ، خیلی زیباست .[گل]